812.475 Nederlanders terug naar Nederland?

emigratieVolgens de PVV wil ‘het volk’ dat er een einde komt aan de vluchtelingenstroom, dat onze grenzen dichtgaan en dat asielzoekers en vluchtelingen per direct teruggaan.

Gaan we dan ook de 812.475 Nederlandse ‘gelukszoekers’ die in het buitenland wonen en de 100.000 mensen die nog jaarlijks ons land verlaten weer terughalen. Gelijke monniken gelijke kappen toch? In ieder geval is duidelijk dat deze emigranten in alle gevallen gelukszoekers zijn.

Dit gebeurt natuurlijk niet, gelukkig maar, want dát zou de belastingbetaler vele malen meer kosten dan de asielzoekers die vanuit oorlogsgebieden naar ons land komen. Ja, inderdaad, voor veiligheid, maar zeker ook voor een stukje levensvreugd. Geluk, zo u wilt….

Advertenties

De Feiten…zó zit het écht

cropped-cropped-vluchtelingen-syrie11.jpg
Vluchtelingenstroom in Syrië

Asielzoekers….vluchtelingen, waarschijnlijk het meest besproken onderwerp in 2015. Want wat doen ze hier, die “gelukszoekers”, zoals ze vaak worden aangeduid? Bij veel mensen bestaan er vooroordelen of zelfs regelrechte angst voor deze groep mensen. Met name het afgelopen jaar is er een verharding merkbaar in onze samenleving. Voor- en tegenstanders staan vaak lijnrecht tegenover elkaar en steeds gaat dit, met name op social media, gepaard met respectloos gedrag over en weer. Volgens mij onnodig, want wij zijn ervan overtuigd dat als elke Nederlander op de hoogte zou zijn van de werkelijke feiten m.b.t. asielzoekers en vluchtelingen, dit bij een groot deel van de mensen zorgen weg zou nemen en ervoor zou zorgen dat er meer wederzijds begrip en respect zal ontstaan.

Veel van de vooroordelen tegen het Nederlandse asielbeleid, tegen de vluchtelingen en asielzoekers komen voornamelijk voort uit een gebrek aan feitenkennis en zijn, onder andere, het resultaat van wederzijdse propaganda, eenzijdige en/of gekleurde berichtgeving, en klakkeloos voor waar aangenomen berichten in de media en op social media.

Asielzoekers, vluchtelingen…hoeveel zijn er eigenlijk in Nederland? Hoe is de opvang geregeld? Hoe ziet de asielprocedure eruit? Hoe gemakkelijk of moeilijk is het eigenlijk om in Nederland asiel te krijgen? Hoe zit het met huisvesting en werk voor vergunninghouders? Wat zijn hun rechten en plichten en wat mogen asielzoekers verwachten in Nederland? Op deze en veel andere vragen geven wij een helder antwoord in begrijpelijke taal. Antwoorden, gebaseerd op de werkelijke feiten.

Hopelijk draagt dit bij tot meer wederzijds respect en begrip.

Logo_VluchtelingenWerk

 

Wilt u Vluchtelingenwerk financieel steunen? Wordt donateur en klik links op het logo van Vluchtelingenwerk

Deze blog is een particulier initiatief van mensen die op een of andere manier bij vluchtelingen betrokken zijn en allen werkzaam zijn op opvanglocaties of AZC’s. Wij zijn onafhankelijk en niet geliëerd aan welke organisatie dan ook.